פנה אלינו

מנכלית החברה מתארחת בתוכנית הבוקר סדר יום