פנה אלינו

פרויקט רחובות החדשה שלב ב

 

קרקע חקלאית פרטית בטאבו במיקום נדיר סמוך לשכונת רחובות החדשה מהיפות בעיר

הפרויקט מצטרף לרחובות החדשה שלב א' שגם הוא נסתיים בהצלחה מרובה .