פנה אלינו

גבעת הפרפרים חדרה

4.5 דונם בלבד של קרקע חקלאית שהופשרה למגורים לבנייה גבוהה מאוד לאחרונה...
הפרוייקט הסתיים בהצלחה מרובה!